3 ขั้นตอนการลบช่องว่าง(Space)ทั้งหมด(ด้านหน้า ระหว่างอักษร ด้านหลัง)ในเอ็กเซลโดย"ไม่"ใช้สูตร | xcel-guru

เผยเคล็ดลับ การลบเคาะช่องว่าง(Space)ในเอ็กเซลโดยไม่ใช้สูตร


วิธีการ

จากรูปที่ 1 สมมุตติว่าข้อมูลในเซลของเอ็กเซลมีช่องว่าง(Space)ที่เกิดจากการเคาะระหว่างพิมพ์หรือว่าจากการ export ข้อมูลมาหรือไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ท่านสามารถลบมันได้ด้วยวิธิง่ายๆ ดูรูปที่ 2 ต่อเลยครับ

การลบช่องว่างโดยไม่ใช้สูตร - รูปที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 

ให้ท่านเรียก function "Find & Replace" ขึ้นมา จากนั้นให้เคาะ 1 ครั้งลงในช่อง "Find what" ดังรูปที่ 2


การลบช่องว่างโดยไม่ใช้สูตร - รูปที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

สำหรับช่อง "Replace with" ให้ท่านปล่อยว่างๆไว้เช่นเดิม ดังรูปที่ 3

การลบช่องว่างโดยไม่ใช้สูตร - รูปที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

ใช้ Mouse คลิกบนแถบ "Replace All" ดังรูปที่ 4

การลบช่องว่างโดยไม่ใช้สูตร - รูปที่ 4
สรุป

จากการทำตามขั้นตอนทั้งหมดผมที่เขียนไว้ข้างบนนี้ ท่านก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการคือ ช่องว่างจะหายไป ซึ่งท่านสามารถสังเกตุเห็นได้จากรูปที่ 4 จะเห็นว่า คำว่า "ฉัน" ที่เป็นคำแรกของประโยคไปอยู่ชิดติดกับขอบเส้นด้านซ้ายของคอลัมน์ C เรียบร้อยแล้ว

หลักการทำงานของวิธีนี้ คือ

เอ็กเซลจะค้นหาเซลทั้งหมดที่มีช่องว่าง 1 ช่องตามเงื่อนไขที่ใส่ใว้ในช่องของ "Find what"
เอ็กเซลจะแทนที่ด้วยการที่ไม่มีช่องว่างที่อยู่ในเงื่อนไขของช่อง "Replace"

อธิบายเพิ่มเติม

ช่อง "Find what" จะค้นหาค่าที่เราใส่ลงไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือที่เราสามารถมองเห็นมันได้ แต่ผมได้พลิกแพลงคิดต่อไปว่า กรณีของช่องว่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของมนุษย์เรานั้น เอ็กเซลน่าจะมองเห็น ผมจึงได้ทดลองทำการ"เคาะ"ลงไปในช่องดังกล่าวครับ

ช่อง "Replace" นั้น คำแปลของเขาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วคือแปลว่า "แทนที่" เขามีหน้าที่ที่จะนำข้อมูลที่เรา-ท่านกรอกลงไปในช่อง "Replace" นี้ไปใส่แทนคำที่ค้นหาเจอจากช่อง "Find what"(หาอะไร) นั่นเอง

ดังนั้น เคล็ดลับที่เราใช้ก็คือ เราไม่ใส่ค่าใดๆลงไปในช่อง "Replace" เลย นั่นแสดงว่าค่าในช่อง "Replace" ก็คือ ไม่มีค่าใดๆ (ไม่มีตัวหนังสือ ไม่มีตัวเลข ไม่มีเครื่องหมายใดๆ รวมทั้งไม่มีช่องว่าง)

ฉะนั้น Logic ที่ผมคิดก็คือ เมื่อ "Find what" ทำการค้นหาเจอ ช่องว่าง(Space)ก็จะส่งค่านี้ต่อไปให้ "Replace" ทำงานต่อ เมื่อไม่มีการกรอกข้อมูลใดไว้ในช่อง "Replace" ช่อง "Replace" จึงส่งค่าที่ไม่มีข้อมูลใดๆไปแทนที่ ดังนั้นเมื่อเขาพบ "ช่องว่าง(Space)" ที่ส่งมาจากช่อง"Find what" ช่อง "Replace" จึงส่งค่าไม่ว่างไปแทนที่ในช่อง "Find what" ผลก็คือ ค่า "ช่องว่าง" ถูกแทนที่ด้วย "ไม่ว่าง" แทนนั่นเองครับ

"Find what" และ "Replace" จะทำงานโดยผมจะอธิบายง่ายๆก็คือ หาอะไรให้เจอ เมื่อเจอแล้วก็ใส่ค่าใหม่แทนลงไปนั่นเองครับ เขาจะทำงานในคราวเดียวกันเบร็ดเสร็จครับเมื่อท่านใช้ Mouse คลิกไปที่แถบ "Replace All"

Tip:

วิธีนี้สามารถปรับใช้งานได้ดังนี้

1.ปรับใช้กับช่องว่าง(Space)กี่ช่องก็ได้เพียงแต่ท่านไปเคาะตามจำนวนครั้งที่ท่านต้องการในช่อง "Find what" (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)

2. ท่านสามารถเลือกทำเฉพาะคอลัมน์(Column) เฉพาะแถว(Row) หรือว่าเฉพาะเซล(Cell)ก็ได้ วิธีการก็คือให้ท่านเลือกบริเวณที่ท่านต้องการลบก่อนเท่านั้นเองครับ 

ความพิเศษของวิธีนี้ คือ
 1. ทำได้ง่าย 
 2. ไม่ต้องใช้สูตร 
 3. ไม่ต้อง copy และ paste 
 4. สามารถทำได้ในคราวเดียวกันทั้ง Sheet หรือเลือกเฉพาะเจาะจงเฉพาะที่ได้
 5. สามารถลบช่องว่าง(Space)ได้ทุกที่ที่มีช่องว่างอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ด้านหน้า กลาง ด้านหลังคำ หรือ ระหว่างคำ
 6. ไม่ต้องระบุเซลอ้างอิง
 7. สามารถใช้ได้แม้จะไม่ทราบว่ามีช่องว่างอยู่ในเซลใดบ้าง

วิธีนี้เป็นวิธีที่โดดเด่นมาก เพราะเป็นวิธีที่ง่าย ทำได้โดยที่ไม่ต้องเขียนสูตรอะไรใช้ซับซ้อนเสียเวลา เพราะการเขียนสูตรหรือใช้สูตรต้องใช้ตรรกะในการคิด เมื่อคิดได้แล้วก็ต้องทำการ copy และ paste ต่างๆทับเซลเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมันมีขั้นตอนที่มากพอสมควร

ที่สำคัญ วิธีนี้เป็นวิธีที่มีการเผยแพร่ในที่นี้เป็นที่แรกในโลกออนไลน์ เพราะผมพยายามค้นหาวิธีต่างๆด้วยตัวผมเอง ผมคิดและพลิกแพลงจากสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งวิธีนี้ก็มีความภูมิใจที่คิดได้ด้วยตัวผมเอง จึงได้นำมาแบ่งปันให้ท่านได้นำไปใช้กันให้เกิดประต่อตัวท่านและส่วนรวมต่อไป

วิธีการลบช่องว่างต่างๆที่ผมพบในระบบปฏิบัติการเอ็กเซลนั้น แม้กระทั่งคนออกแบบหรือเขียนเอ็กเซลเองก็เขียนสูตรต่างๆเอาไว้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการที่มี "ช่องว่าง(Space)" เกิดขึ้น

แต่สูตรเหล่านั้นก็มีข้อจำกัดของการนำไปใช้งาน

ข้อจำกัดใช้งานสูตรการลบช่องว่าง(Space)เคาะ เช่น สูตร =trim() / =SUBSTITUTE() เช่น
 • ต้องมีเซลที่ว่างเพื่อกรอกสูตรนั้นๆลงไป
 • จะต้องมีการระบุเซลอ้างอิงหรือช่วงของเซลเสียก่อนจึงจะใช้สูตรใด้
 • ไม่เหมาะกับช่องว่างที่มีอยู่หลายๆเซลหรือว่ากระจัดกระจาย
 • ต้องทำการ copy และ paste ข้อมูลที่ได้มาใหม่นั้นใส่ทับลงไปในเซลเดิม
ดังนั้นวันนี้ท่านก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภที่ได้พบกับวิธีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ขั้นตอนน้อย และได้ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพจากการปรับประยุกต์(Apply)ใช้จากเรา

เมื่อท่านโชคดีที่บังเอิญได้อ่านความพิเศษของการใช้งานของ "Find & Replace" สำหรับใช้ ลบช่องว่างเคาะ(Space) ท่านมีคนที่ใช้งานเอ็กเซลที่ท่านรู้จักอีกหรือไม่ หากว่ามี กรุณาท่านช่วยบอกต่อและส่งต่อลิงค์ไปให้เพื่อนๆของท่านด้วย

กรณีที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการติ-ชมใดๆ เรายินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเคล็ดลับอื่นๆเพิ่มเติม:

No comments:

Post a Comment