คีย์ลัด[Ctrl]+[Right Arrow]เลื่อนเคอร์เซอร์(Blinking Cursor)ไปด้านขวาในเซลคราวละคำๆ

ในหน้าแผ่นงานเอ็กเซล(Excel worksheet)จะประกอบไปเซลช่องเล็กๆหรือที่เรียกว่า Active cell นั่นเองครับ

ถ้าเราได้กรอกข้อมูลลงในเซลหนึ่งเซลใดไปแล้ว และถ้าต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์กระพริบ(Blinking Cursor)ที่อยู่ในเซลนั้นไปทางด้านขวามือของกลุ่มข้อมูลหรือคำที่อยู่ในเซลนั้นๆทำได้โดยใช้ปุ่มคีย์ลัด 2 ปุ่มด้วยกันครับ

ขั้นตอนการใช้ปุ่มคีย์ลัด:

• กดปุ่ม [Ctrl] ค้างไว้
• กดปุ่ม [Right Arrow]

ข้อสังเกตุ:

ตัวกระพริบจะเลื่อนไปคราวละหนึ่งกลุ่มคำหรือหนึ่งกลุ่มข้อมูล ถ้าในเซลนั้นมีข้อมูลอยู่มากพอสมควร เราต้องกดปุ่ม “Right Arrow” ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตำแหน่งที่เราต้องการ

จำไว้เสมอครับว่าต้องกดปุ่ม "Ctrl" ค้างไว้ก่อนทุกครั้งที่จะกดปุ่ม "Right Arrow" นะครับ

Function
Result
Ctrl + Right Arrow
เลื่อนเคอร์เซอร์กระพริบไปด้านขวาของข้อมูลในเซล(Active cell)


Review more tips:

No comments:

Post a Comment