คีย์ลัด[Ctrl]+[Right Arrow]เลื่อนเคอร์เซอร์(Blinking Cursor)ไปด้านขวาในเซลคราวละคำๆ

ในหน้าแผ่นงานเอ็กเซล(Excel worksheet)จะประกอบไปเซลช่องเล็กๆหรือที่เรียกว่า Active cell นั่นเองครับ

ถ้าเราได้กรอกข้อมูลลงในเซลหนึ่งเซลใดไปแล้ว และถ้าต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์กระพริบ(Blinking Cursor)ที่อยู่ในเซลนั้นไปทางด้านขวามือของกลุ่มข้อมูลหรือคำที่อยู่ในเซลนั้นๆทำได้โดยใช้ปุ่มคีย์ลัด 2 ปุ่มด้วยกันครับ

ขั้นตอนการใช้ปุ่มคีย์ลัด:

• กดปุ่ม [Ctrl] ค้างไว้
• กดปุ่ม [Right Arrow]

ข้อสังเกตุ:

ตัวกระพริบจะเลื่อนไปคราวละหนึ่งกลุ่มคำหรือหนึ่งกลุ่มข้อมูล ถ้าในเซลนั้นมีข้อมูลอยู่มากพอสมควร เราต้องกดปุ่ม “Right Arrow” ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตำแหน่งที่เราต้องการ

จำไว้เสมอครับว่าต้องกดปุ่ม "Ctrl" ค้างไว้ก่อนทุกครั้งที่จะกดปุ่ม "Right Arrow" นะครับ

Function
Result
Ctrl + Right Arrow
เลื่อนเคอร์เซอร์กระพริบไปด้านขวาของข้อมูลในเซล(Active cell)


Review more tips:

No comments:

Post a Comment

ให้ค่าขนมคนเขียน


ชื่อบัญชี : วรวิทย์ ลาภานิกรณ์

เลขที่บัญชี : 470-0-19884-2

ธนาคาร : กรุงไทย


Account name: Worawit Lapanikorn

Account no.: 470-0-19884-2

Krung Thai Bank

About Michael Leng

Michael Leng is Thai, has a BA in Hotel management from Ramkhamhaeng University. He had worked for some hotels. Currently he works in logistics field, Bangkok, Thailand. Because of loving in English, he has written some his own blogs in English-he really wants any feedback about his English he has posted.